Giới thiệu

Việt Hương với bước tiến đầu tiên thành lập từ hộ kinh doanh cá thể tại Lý Tự Trọng, Phường Thạch Thang, Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.