Dự án
Bệnh viện C Đà Nẵng
View more
Bệnh viện C Đà Nẵng
122 Hải Phòng, Đà Nẵng
Tòa nhà hành chính Đà Nẵng
View more
Tòa nhà hành chính Đà Nẵng
24 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng
Công trình viện kiểm soát Quảng Nam
View more
Công trình viện kiểm soát Quảng Nam
08 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
Trường ĐH Thái Bình Dương Đà Nẵng
View more
Trường ĐH Thái Bình Dương Đà Nẵng
299 Trần Đại Nghĩa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng