Giới thiệu
Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám Đốc

Mr. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

 • Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám Đốc
 • Email: nvchuong2408@gmail.com
Phó Giám Đốc

Ms. ĐÀO THỊ GIÁO

 • Chức vụ: Phó Giám Đốc
 • Email: daothigiao@gmail.com
Phó GĐKD Công ty Việt Hương kiêm Giám đốc Công ty Việt Hà

Mr. ĐÀO NGỌC HUẤN

 • Chức vụ: Phó GĐKD Công ty Việt Hương kiêm Giám đốc Công ty Việt Hà
 • Email: huanviethuong@gmail.com
Phó Giám Đốc Tài Chính

Mr. PHẠM CÔNG LỢI

 • Chức vụ: Phó Giám Đốc Tài Chính
 • Email: loi.phamcong@gmail.com
Giám Đốc Việt Hương M-Bắc

Mr. NGUYỄN QUỲNH THỰC

 • Chức vụ: Giám Đốc Việt Hương M-Bắc
 • Email: nguyenquynhthuc.bn@gmail.com
Giám Đốc Việt Hương M-Nam

Ms. NGUYỄN T. NGỌC HƯƠNG

 • Chức vụ: Giám Đốc Việt Hương M-Nam
 • Email: gracenguyen1510@gmail.com
Giám Đốc CN Nghệ An

Mr. Nguyễn Quốc Khánh

 • Chức vụ: Giám Đốc CN Nghệ An
 • Email: Ceo.thgroup@gmail.com
Giám Đốc CN Quảng Bình

Mr. PHẠM TUÂN

 • Chức vụ: Giám Đốc CN Quảng Bình
 • Email: Phamtuanviethuongqb@gmail.com
Giám Đốc CN Quảng Ngãi

Mr. ĐINH THÀNH LINH

 • Chức vụ: Giám Đốc CN Quảng Ngãi
 • Email: thanhlinhvh@gmail.com
Giám Đốc CN Huế

Ms. NGÔ THỊ THỤC ANH

 • Chức vụ: Giám Đốc CN Huế
 • Email: Thucanhfun@gmail.com
Giám Đốc Chi Nhánh Gia Lai

Mr. BÙI PHÚ NHƯ THUẬN

 • Chức vụ: Giám Đốc Chi Nhánh Gia Lai
 • Email: thuan.bpn1980@gmail.com
Giám Đốc Chi Nhánh ĐăkLăk

Mr. NGUYỄN NGỌC ĐẨU

 • Chức vụ: Giám Đốc Chi Nhánh ĐăkLăk
 • Email: NGOCDAU@gmail.com