Sản phẩm
TPDG 8103
Chi tiết sản phẩm
Kích thước:800x1200
Bề mặt:Men bóng
Xương:Porcelain
Thương hiệu:Prime
Công nghệ:In KTS

Mã Số: TPDG 8103

In KTS

View more
TPDG 8106
Chi tiết sản phẩm
Kích thước:800x1200
Bề mặt:Định hình
Xương:Porcelain
Thương hiệu:Prime
Công nghệ:In KTS

Mã Số: TPDG 8106

In KTS

View more
TPDG 8102
Chi tiết sản phẩm
Kích thước:800x1200
Bề mặt:Men bóng
Xương:Porcelain
Thương hiệu:Prime
Công nghệ:In KTS

Mã Số: TPDG 8102

In KTS

View more