Sản phẩm
YB 2305
Chi tiết sản phẩm
Kích thước:250x250
Bề mặt:Bóng mờ
Xương:Ceramic
Thương hiệu:Prime
Công nghệ:In KTS

Mã Số: YB 2305

In KTS

View more
OL 68017
Chi tiết sản phẩm
Kích thước:600x600
Bề mặt:Bóng mờ
Xương:Porcelain
Thương hiệu:Olympia

Mã Số: OL 68017

View more