Sản phẩm
DYNA.2
Chi tiết sản phẩm
Kích thước:600x600
Bề mặt:Thấm muối tan siêu bóng
Xương:Granite Đồng Chất
Thương hiệu:AGL
Công nghệ:In KTS

Mã Số: DYNA.2

In KTS

View more
IVORY.1
Chi tiết sản phẩm
Kích thước:600x600
Bề mặt:Thấm muối tan siêu bóng
Xương:Double charge
Thương hiệu:AGL
Công nghệ:In KTS

Mã Số: IVORY.1

In KTS

View more