Sản phẩm
GALAXY GREY.2
Chi tiết sản phẩm
Kích thước:600x600
Bề mặt:Bóng kính
Xương:Granite Đồng Chất
Thương hiệu:AGL
Công nghệ:In KTS

Mã Số: GALAXY GREY.2

In KTS

View more
DYNA.2
Chi tiết sản phẩm
Kích thước:600x600
Bề mặt:Thấm muối tan siêu bóng
Xương:Granite Đồng Chất
Thương hiệu:AGL
Công nghệ:In KTS

Mã Số: DYNA.2

In KTS

View more