Sản phẩm
BNC5604K(BVMH50290KCA)

BNC5604K(BVMH50290KCA)

Mã số:BNC5604K(BVMH50290KCA)
Kích thước:600x600
Bề mặt:Men Matt
Xương:Porcelain
Thương hiệu:BODE
Công nghệ:Mài Mặt Nano

Không gian đẹp

Sản phẩm liên quan