Sản phẩm
GRD 35029

GRD 35029

Mã số:GRD 35029
Kích thước:300x600
Bề mặt:Men bóng
Xương:Ceramic
Thương hiệu:Gracia
Công nghệ:In KTS

Không gian đẹp

Sản phẩm liên quan