Sản phẩm
GRD 35033

GRD 35033

Mã số:GRD 35033
Kích thước:300x600
Bề mặt:Men bóng
Xương:Ceramic
Thương hiệu:Gracia
Công nghệ:In KTS

Không gian đẹp

Sản phẩm liên quan