Tin tức
Lễ trao thưởng con CBCNV năm học 2019 - 2020

Lễ trao thưởng con CBCNV năm học 2019 - 2020

Tiếp nối chương trình khen thưởng hằng năm, ngày 04.10.2020 vừa qua, công ty TNHH Việt Hương tổ chức đêm...

Lễ trao thưởng con CBCNV năm học 2018-2019

Lễ trao thưởng con CBCNV năm học 2018-2019

Công ty TNHH Việt Hương tổ chức chương trình khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt...

Lễ trao thưởng con CNCNV năm học 2017-2018

Lễ trao thưởng con CNCNV năm học 2017-2018

Công ty TNHH Việt Hương với lịch sử hơn 25 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã trở...

Lễ kỷ niệm 8 tháng 3 năm 2018

Lễ kỷ niệm 8 tháng 3 năm 2018

Công ty TNHH Việt Hương với lịch sử hơn 25 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã trở...

Lễ kỷ niệm 20 tháng 10 năm 2018

Lễ kỷ niệm 20 tháng 10 năm 2018

Công ty TNHH Việt Hương với lịch sử hơn 25 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã trở...