Giới thiệu

Thành lập chi nhánh Công ty TNHH Việt Hương tại Huế, Nghệ An, Quảng Bình, Việt Hương miền Bắc và Việt Hương miền Nam (Công ty CP Novatile). Từng bước đưa Việt Hương trải dài từ Bắc vào Nam với 2 kho hàng chính tại Đà Nẵng và 11 chi nhánh trong nước với tổng cộng hơn 500 nhân sự.