Tin tức

Lễ trao thưởng con CBCNV năm học 2018-2019

Công ty TNHH Việt Hương tổ chức chương trình khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt năm học 2018-2019 và tạo sân chơi cho toàn thể con CBCNV trong công ty. Hy vọng trong năm học mới 2019-2020, các cháu sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả học tập tốt nhất.