Sản phẩm
OL 68015

OL 68015

Mã số:OL 68015
Kích thước:600x600
Bề mặt:Bóng kính
Xương:Porcelain
Thương hiệu:Olympia

Không gian đẹp

Sản phẩm liên quan