Sản phẩm
OLD 38025

OLD 38025

Mã số:OLD 38025
Kích thước:300x600
Bề mặt:Men bóng
Xương:Ceramic
Thương hiệu:Olympia
Công nghệ:In KTS

Không gian đẹp

Sản phẩm liên quan