Câu hỏi

Sự khác biệt giữa gạch mài cạnh và gạch không mài cạnh?

Mài cạnh là quá trình tác động đến các cạnh của viên gạch. Một quy trình cơ học làm thẳng các cạnh gạch và đảm bảo các cạnh vuông hoàn chỉnh. Do vậy tất cả các viên gạch đều có cùng kích thước chuẩn và có thể lắp đặt với mạch gạch tối thiểu 2mm. Ngược lại, gạch không mài cạnh là gạch để tự nhiên, các cạnh không đều nhau nên cần để mạch gạch to hơn.