Giới thiệu

Chuyển trụ sở làm việc đến 37A Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân tiến bước thành Công ty TNHH Việt Hương với khu văn phòng và kho được mở rộng và nâng bước trong quá trình phân phối hàng hóa. Đến năm 2003, mở rộng Công ty và thành lập chi nhánh Công ty TNHH Việt Hương tại đăklăk.