Sản phẩm
TP 17012

TP 17012

Mã số:TP 17012
Kích thước:600x600
Bề mặt:Bóng kính
Xương:Porcelain
Thương hiệu:Prime
Công nghệ:In KTS

Không gian đẹp

Sản phẩm liên quan