Sản phẩm
VJ 66015

VJ 66015

Mã số:VJ 66015
Kích thước:600x600
Bề mặt:Men bóng
Xương:Porcelain
Thương hiệu:Joyce
Công nghệ:In KTS

Không gian đẹp