Sản phẩm
YB 2440

YB 2440

Mã số:YB 2440
Kích thước:250x250
Bề mặt:Men bóng
Xương:Ceramic
Thương hiệu:Olympia
Công nghệ:In KTS

Không gian đẹp